Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n toiminta

Yhdistys on perustettu vuonna 1988, kotipaikka Kuopio.

 

Yhdistyksen sääntöjen mukaisena tarkoituksena on aktivoida kotipaikkansa asukkaita toimimaan viihtyisän asumisen, monipuolisten palvelujen sekä terveellisen ympäristön puolesta ja edistää alueellista asukastoimintaa.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tilaisuuksia ja tapahtumia, jotka edistävät erilaista harrastustoimintaa ja alueen viihtyvyyttä. Yhteistyötä muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa kehitetään edelleen aktiivisesti Petosen alueella asukkaiden hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistämiseksi.

Yhdistyksen jäseniä ovat Petosen alueen asukkaat. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksessä ei peritä jäsenmaksua, joten jäsenistöstä ei tarvitse ylläpitää rekisteriä.

 

Hallitus vuodelle 2018:        

Anne Ruotsalainen
Marjut Ronkainen
Kalle Lillinen
Raili Koivistoinen
Jukka Kytöjoki
Pasi Louhelainen
Mika Pesonen
Ari Ruotsalainen
Markku Vottonen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen varajäsen

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018:
Toimintasuunnitelma 2018

 

 

Toimintakertomukset viime vuosilta:
Toimintakertomus 2017
 

Toimintakertomus 2016   Toimintakertomus 2015    Toimintakertomus 2014  Toimintakertomus 2013  Toimintakertomus 2012   Toimintakertomus 2011   Toimintakertomus 2010  Toimintakertomus 2009  Toimintakertomus 2008